03-6401242 anatl.office@gmail.com

הזרקות תוך עיניות

הזרקות תוך עיניות משמשות לצורך טיפול במחלות רשתית כגון, ניוון רשתית הקשור בגיל (נמ"ג, AMD) ורטינופתיה סכרתית, אשר עלולות להביא לפגוע משמעותית בחדות הראיה ואף לגרום לעיוורון. לפיכך, ישנה חשיבות לאבחן ולטפל במחלות אלו מוקדם ככל האפשר.

שלבי ההזרקה:

  • הרדמה מקומית של העין החולה.
  • חיטוי העפעפיים והריסים עם תמיסת פולידין (יוד).
  • כיסוי העפעפיים עם יריעת בד ייחודית וסטירילית.
  • פתיחת העפעפיים עם מפסק עפעפיים.
  • שטיפת העין עם פולידין.
  • הזרקת התרופה לחלל הזגוגית באמצעות מזרק בעל מחט קטנה במיוחד.

תהליך ההזרקה כולו אורך כ- 5-10 דקות, ובתום ההזרקה החולה משוחרר לביתו

כמו בכל הליך רפואי, עלולים להיות סיבוכים אפשריים הכוללים צריבה ודמעות בעין לאחר ההזרקה ונובעים בדרך כלל מחומר החיטוי. כמו כן, לעיתים ישנה מעין בועה שחורה הנובעת מכניסתה של בועת אוויר הנספגת עד ליום המחרת וכן דימום חיצוני קל.

סיכונים הקשורים בצורת מתן התרופה

התרופה ניתנת בהזרקת תוך עינית במטרה למנוע את תופעות הלוואי הסיסטמיות. הסיבוך המשמעותי העיקרי הוא התפתחות זיהום תוך עיני שקורה ב-0.8% ממקרי הזרקה תוך עינית של תרופות שונות. כמו כן, באופן תיאורטי, עלול להיווצר קרע ברשתית, היפרדות רשתית, דימום לזגוגית, עליה חדה בלחץ התוך עיני ופגיעה בעדשה. תופעות אלו ניתנות בדרך כלל לטיפול, והן נדירות.


לוסנטיס Lucentis

הלוסנטיס הינה תרופה ביולוגית המבוססת על נוגדן הפועל באופן ממוקד למניעת היווצרותם של כלי דם חדשים באזור המקולה. התרופה נקשרת לחלבון VEGF המשחק תפקיד חשוב במנגנון ליצירת כלי דם חדשים ודליפתם. פעולת ההתקשרות של מולקולת לוסנטיס לחלבון ה-VEGF מונעת את היווצרותם של כלי הדם החדשים, עוצרת את המנגנון הביולוגי של המחלה עד כדי העלמות כלי הדם החולים ומאפשרת טיפול בנזק שנגרם לעין.

בספרות המקצועית, פורסמו מחקרים בינלאומיים, מבוקרים ומפורטים ביותר המוכיחים את יעילות הטיפול בלוסנטיס באופן ברור.  כמעט כל החולים, כ- 90%, שטופלו בלוסנטיס זכו להתייצבות הראייה וכ-40% זכו לשיפור ניכר בראייה.

אבסטין Avastin

האבסטין היונו נוגדן, כלומר חלבון הנקשר לחלבונים אחרים. התרופה מצויה היום בשימוש לטיפול בסרטן המעי הגס וסרטן הכליה בשילוב עם תרופות אנטי סרטניות אחרות. בגופנו ישנו חלבון נוסף הקרוי VEGF, האחראי על יצירת כלי דם חדשים הגורמים בין השאר להתפתחות מחלה ה- AMD, בה נוצרים כאמור כלי דם חדשים מתחת למרכז הראיה. האבסטין מערכת את פעולת ה- VEGF כך שיש נסיגה ביצירת כלי דם בלתי תקינים וספיגת הבצקת.

עד היום נערכו מספר מחקרים על השימוש באבסטין לניוון מרכז הראיה הקשור בגיל. בחודשים האחרונים פורסמו בספרות המקצועית והוצגו בכנסים מדעיים תוצאות של טיפול באבסטין במאות חולים והתרופה נמצאה יעילה ובטוחה לשימוש. למרות שלא בוצעו מחקרים מבוקרים, לאור סדרות המקרים שהוצגו ופורסמו והניסיון שמצטבר בעולם, אחוזי ההתייצבות של הראיה ושיפור הראייה, דומים מאוד לאלה של לוסנטיס. לכן, מתרחב השימוש בהזרקת אבסטין לחולים עם AMD כטיפול ראשוני.

אוזרודקס Ozurdex

אוזורדקס הינה תרופה המיועדת לטיפול באובדן ראיה הנובע מבצקת ברשתית משנית לחסימת וריד ושגורמת ירידה בראיה. אוזרודקס הוא שתל המכיל בתוכו את הסטרואיד "דקסמתזון", השתל מוזרק לתוך חלל העין ומשחרר את התרופה לאט ובמינון מדויק.

אייליאה Eylea

אייליאה, כמו האבסטין והלוסנטיס, הינה תרופה הפועלת לייבוש הבצקת ברשתית שנגרמת ממספר מחלות וביניהן חסימות ורידיות, מחלת רשתית סכרתית וניוון רשתית הקשור לגיל (AMD). מחקרים הראו כי בין הלוסנטיס לאייליה לא היה הבדל מבחינת היעילות אולם היתרון באייליה שניתן לתת אותה במרווחים גדולים יותר לחלק גדול מהחולים. כמו כן, היא מאפשרת אופציה נוספת לטיפול נוסף בחולים שלא הגיבו כראוי לאבסטין או לוסנטיס.