03-6401242 anatl.office@gmail.com

קטרקט (הסרת ירוד)

קטרקט פירושו התפתחות עכירות של עדשת העין המקשה על מעבר האור דרכה, כך שמתקבלת תמונה מטושטשת ומעורפלת. הגורם השכיח ביותר לקטרקט הינו תהליך ההזדקנות הטבעי של העדשה. לעתים, קטרקט עלול להופיע גם אצל צעירים כתוצאה ממחלה גנטית או חבלה לעין, מחלות מולדות ותרופות מסוימות.

הפגיעה בחדות ובאיכות הראייה תלויה במידת העכירות של העדשה, גודלה ומיקומה. קטרקט יכול לגרום לטשטוש הראיה ואינו מלווה בכאב. הסימפטומים הם תדירות גבוהה של שינוי במרשם המשקפיים, סנוור, כפל ראייה בעין, צורך בתאורה חזקה יותר לקריאה, ראיית לילה חלשה ודהייה של צבעים. הטיפול היחידי היעיל בקטרקט הינו ניתוח להוצאת הקטרקט (העדשה העכורה) והשתלת עדשה תוך עינית.