03-6401242 anatl.office@gmail.com

קרעים והפרדות הרשתית

היפרדות רשתית הוא מצב בו רשתית העין נפרדת מקיר גלגל העין עקב קרע שנוצר בה. קבוצת הסיכון להיפרדות הרשתית הינה אנשים עם קוצר ראייה, מטופלים שעברו ניתוח תוך-עיני או באלו שעברו חבלה בעין.ברב המקרים ניתן לטפל במצב זה על ידי ניתוח או הזרקת גז. ללא טיפול, הרשתית תתנוון והראייה תידרדר באופן לא הפיך.

סימנים וסימפטומים
נקודות, הבזקים, כתמים או קוים בשדה הראייה, הזזים עם תנועת העין ולעתים קרובות גם הבזקים או מעין ברקים.

סוגי טיפול
ניתוח ויטרקטומיה– בניתוח זה נטפל ברקמת הצלקת שהפריעה להצמדת הרשתית. ניתוח זה מסובך יותר, דורש מיומנות וכרוך בסיבוכים אולם בעזרתו מצליחים להצמיד את הרשתית ברב המקרים בהם ניתוח לא היה מוצלח בשיטות הקודמות.

טיפול בלייזר ARGON מתבצע כאשר ישנו זיהוי של קרע, לפני שנוצרת היפרדות רשתית. הלייזר יוצר צלקת המונעת מנוזלים להיכנס דרך הקרע אל מתחת הרשתית.

ניתוח חיגור – זהו טיפול בקרע על ידי הקפאה שלו וניתן לבצע זאת ברב המקרים. ניתוח זה מצליח להצמיד את הרשתית ב-95% מהמקרים בניתוח ראשון.

הזרקת גז לתוך העין – הגז מתמקם באזור הקרע וסוגר אותו. ניתן לבצע סוג זה של טיפול רק בקרעים הממוקמים במחצית העליונה של העין. טיפול זה מצליח להצמיד את הרשתית בכ-85% מהמקרים.