03-6401242 anatl.office@gmail.com

רטינופתיה סכרתית

מחלת רשתית סוכרתית (רטינופטיה סוכרתית), מהווה את הסיבה העיקרית לפגיעה בראיה, באנשים הצעירים מגיל 60. ככל שמשך הסוכרת ארוך יותר – כך גדלה השכיחות של מחלה זו.

רטינופטיה לא שגשוגית
נובעת מפגיעה בכלי הדם הקטנים ברשתית וכתוצאה מכך נוצרים אוטמים סביב מרכז הראיה אשר גורמים לשטפי דם קלים ודליפה של שומנים וחלבונים ברשתית. אלו יוצרים בצקת, המפריעה לראייה.

הטיפול נעשה בלייזר ומטרתו לסגור את כלי הדם הקטנים הדולפים ברשתית, ולגרום לספיגת הבצקת.

רטינופטיה שגשוגית
הצורה הקשה יותר. זהו שגשוג של כלי דם חדשים הצומחים על פני הרשתית או מהרשתית לתוך חלל הזגוגית. נוצרת סתימה נרחבת של כלי דם ברשתית ומתפתחת רשתית הסובלת מחוסר באספקת חמצן ומתחילה הפרשה של חומרים המעודדים יצירת כל דם חדשים.

הטיפול מטרתו הוא לגרום לנסיגה והעלמות של כלי הדם החדשים, ולהוריד את הסיכוי לאבדן ראיה חמור. על הטיפול להתבצע מיד עם זיהוי כלי הדם הפתולוגיים.

"חולי סכרת צריכים להיבדק באופן מבוקר בכדי לזהות מוקדם את התפתחות המחלה ברשתית ולטפל בה"

פרופ' ענת לבנשטיין